Entrades

Com mesurem el volum dels líquids?

Jump Math a 4t de Primària

Jump Math a 1r de Primària

Jump Math a 2n de Primària

Impressions sobre jump math

Jump Math a 3r de Primària

Tenim una llibreta ajudant per resoldre situacions matemàtiques

Conferència i sessió exclusiva amb John Migthon a Barcelona

Comencem a fer Jump Math a 1r, 2n, 3r i 4t de Primària